امروز برابر است با :11 مهر 1402

لزوم بازنگري در وضعيت مأمورين قرائت كنتور عادي

از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید