لزوم اصلاحات ساختازي در بخش توزيع (پيكره بندي خصوصي در قالبي دولتي)


از مجموعه مقالات برگزيده هشتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1382


دیدگاهتان را بنویسید