امروز برابر است با :3 مرداد 1403

كنترل و هدايت موشك بروش پردازش تصوير

كنترل و هدايت موشك بروش پردازش تصوير
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمدرضا اكبري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید