كنترل هوشمند وضعيت موتور DC


كنترل هوشمند وضعيت موتور DC
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميد رضا شريف خضري


دیدگاهتان را بنویسید