امروز برابر است با :29 خرداد 1403

كنترل هوشمند وضعيت موتور DC

كنترل هوشمند وضعيت موتور DC
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميد رضا شريف خضري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید