امروز برابر است با :24 خرداد 1403

كنترل همزمان ولتاژ و توان تولیدی میكرو توربین در شبكه های توزیع

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بهرنگ یوسف پور – گئورگ قره پتیان- رضا نوروزیان- مهدی نفر

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید