كنترل كننده عصبی مقاوم برای كنترل سرعت و كاهش نویز صوتی موتور سوئیچ – رلوكتانس در خودروهای هیبریدی


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مجید حاجتی پور- محمد فرخی


دیدگاهتان را بنویسید