امروز برابر است با :24 خرداد 1403

كنترل كننده اتوماتيك ولتاژ در سد كرخه

كنترل كننده اتوماتيك ولتاژ در سد كرخه
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجتبي مسعودي نژاد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید