امروز برابر است با :1 خرداد 1403

كنترل غیر خطی مبدل AC/DC نوع PWM با ضریب قدرت واحد با استفاده از روش I.O.L

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عبدالرضا رحمتی- محمد رضا جاهد مطلق – ابراهیم عبیری جهرمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید