امروز برابر است با :24 خرداد 1403

كنترل سيستم تعليق خودرو با استفاده از شبكه فازي

كنترل سيستم تعليق خودرو با استفاده از شبكه فازي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حميدرضا قوهستاني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید