امروز برابر است با :3 تیر 1403

كنترل زاويه پيچ هواپيما توسط كنترل كنده فازي و PD

كنترل زاويه پيچ هواپيما توسط كنترل كنده فازي و PD
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید