امروز برابر است با :24 خرداد 1403

كنترل تطبیقی حركت مفصل زانوی فرد فلج در تحریك الكتریكی عملكردی با استفاده از شبكه های عصبی پرسپترون

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سید علی رضا میری زرندی – عباس عرفانیان امید وار

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید