امروز برابر است با :31 شهریور 1402

كنترل بار- فركانس سیستمهای قدرت با استفاده از شبكه های عصبی و الكوریتم یادگیری بازگشتی بلادرنگ

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: شبنم وحدتی دانشمند- احد كاظمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید