امروز برابر است با :9 مهر 1402

كليدزني خازنها در سيستمهاي توزيع توسط منطق فازي

از مجموعه مقالات برگزيده دهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تبریز 1384 – بخش خازن گذاری و تحليل شبکه های توزيع

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید