امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

كاهش پیچیدگی محاسباتی الگوریتم كد بردار توربو كد در سیستم CDFDM

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: نوشا جعفری-حسین ضمیری-مرتضی خادمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید