امروز برابر است با :29 تیر 1403

كاهش اثر بدنه UAV و فیدینگ چند مسیره در ارتباط رادیویی UHF با برد زیاد

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ذاكر حسین فیروزه- محمد رضا حاجی هاشمی- سید مهدی موسویان-حمید میر محمد صادقی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید