امروز برابر است با :23 تیر 1403

كاهش اثر باياس در الگوريتم فيلترهاي وفقي با پاسخ ضربه

كاهش اثر باياس در الگوريتم فيلترهاي وفقي با پاسخ ضربه نامحدود
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: اميد مهدي يار

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید