كاربرد هوش مصنوعي در يافتن محل عبور بهينه كابلهاي توزيع


از مجموعه مقالات برگزيده سومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – فارس 1372


دیدگاهتان را بنویسید