كاربرد نظريه صف بندي در بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع نيروي برق


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید