امروز برابر است با :4 تیر 1403

كاربرد منطق فازي در پيش بيني بار

از مجموعه مقالات برگزيده دومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – اصفهان 1371

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید