امروز برابر است با :10 خرداد 1402

كاربرد منطق فازي در پيش بيني بار

از مجموعه مقالات برگزيده دومین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – اصفهان 1371

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید