امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

كاربرد شبكه هاي عصبي در پزشكي

كاربرد شبكه هاي عصبي در پزشكي
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فاطمه خرامان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید