كاربرد شبكه‌هاي عصبي در شبيه‌سازي توابع ونگاشتها


كاربرد شبكه‌هاي عصبي در شبيه‌سازي توابع ونگاشتهاي غير خطي- معكوس
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد ناظم باقري


دیدگاهتان را بنویسید