امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

كاربرد ساختارهای كربنی نانومتری برای انجام لیتوگرافی زیر میكرومتری و نانو متری به کمک گسیل الکترونی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: هادی حسین زادگان- یاسر عبدی- جواد كوهسرخی – شمس الدین مهاجر زاده- ابراهیم اصل سلیمانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید