امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

كاربرد روش لياپانوف مستقيم در بهبود ميرايي نوسانات قدر

كاربرد روش لياپانوف مستقيم در بهبود ميرايي نوسانات قدرت بوسيله كنترل كنترل كننده يكپارچه توان
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ناهيد اصلاني آملي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید