كاربرد روش لياپانوف مستقيم در بهبود ميرايي نوسانات قدر


كاربرد روش لياپانوف مستقيم در بهبود ميرايي نوسانات قدرت بوسيله كنترل كنترل كننده يكپارچه توان
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ناهيد اصلاني آملي


دیدگاهتان را بنویسید