امروز برابر است با :1 تیر 1403

كاربرد الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی ابعاد ترانزیستورها در توپولوژی DCVSL

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مسعود معصومی- ناصر معصومی- محمد جواد قاسمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید