امروز برابر است با :17 آذر 1402

كارايي توزيع بهينة اربيم براي بالا بردن بهرة تقويت فيبرهاي اربيمي با ساختار موجبري DSF و SMF

ع. حسني، ع. ارضي، ف. ا. سراجي،
كنفرانس فوتونيك، دانشگاه شهيد بهشتي، 1379.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید