امروز برابر است با :4 تیر 1403

قوس مجدد و اضافه ولتاژهاي ناشي از آن در كليد فشار قوي

قوس مجدد و اضافه ولتاژهاي ناشي از آن در كليدهاي فشار قوي نوع هواي فشرده و طرق مقابله با آن
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: حامد نادمي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید