امروز برابر است با :11 اسفند 1402

قرائت كنتور از راه دور

از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید