امروز برابر است با :24 خرداد 1403

قانون كنترل یادگیر تكرار شونده از نوع PID با همگرایی یكنوا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی مددی- مسعود شفیعی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید