امروز برابر است با :29 خرداد 1403

فن آوری ترانسفورماتورهایHTS در جهان

(قدرت HSTدر سالهاي 1995 و 1996 در جهان -فن آوري ترانسفورماتورهاي HTS در ژاپن) (6 صفجه)

ترانسفورماتورها را با توجه به كاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ دسته بندي كرد. ساختن ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل مسايل حفاظتي و عايق بندي و امكانات موجود ، كار ساده اي نيست ولي ترانسفورماتورهاي كوچك را مي توان بررسي و يا ساخت. براي ساختن ترانسفورماتورهاي كوچك ، اجزاي آن مانند ورقه آهن ، سيم و قرقره را به سادگي مي توان تهيه نمود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید