امروز برابر است با :24 خرداد 1403

فن آوري ترانسفورماتورهاي HTS در جهان

شامل هسته ترانسفورماتور – سيم پيچ ترانسفورماتور – قرقره ترانسفورماتور – نکات قابل توجه قبل از حمل ترانسهای قدرت – روغن ترانسفورماتور – خواص مورد نیاز برای روغن های ترانسفورماتور – دو نوع آلودگی روغن ترانسفورماتورها – مهمترین منابع آلودگی روغن – تكنولوژي ساخت ترانسفورماتورها – ويژگيهاي ترانسفورماتور خشك – سيستم نمايش و مديريت – ترانسفورماتورها ‍ – TMMS – ترانسفورماتورهاي سازگار با هارمونيك – مزاياي ترانسفورماتورHMT) (18 صفحه)

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید