امروز برابر است با :11 اسفند 1402

فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه

از مجموعه مقالات پوستری برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
نویسنده: علي غفاري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید