امروز برابر است با :30 خرداد 1403

فرستنده و گیرنده راداری

ارایه دهنده: محمد محمدی Mohammadi512@gmail.com
مدرک تحصیلی: کارشناس برق – مخابرات ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در مسایل راداری همواره قسمت زیادی از سیگنال در محیط انتشار هدر می رود و مقدار کم و ضعیفی از آن به همراه مقدار زیادی سیگنال ناخواسته دریافت می شود. پس باید سیگنال دریافتی ناخواسته را حذف کرد و بعد سیگنال مورد نظر را تقویت و دمدولاسیون نمود، اختلاف اساسی ای که بین گیرنده های مختلف وجود دارد بعلت نحوه دمدولاسیون سیگنال دریافتی است. از میان انواع مختلف گیرنده های رادیویی که در زمانهای مختلف عرضه شده فقط دو نوع آن از نظر عملی و تجاری دارای اهمیت است، این دو نوع گیرنده عبارتند از گیرنده های فرکانس رادیویی تطبیق شده (TRF) و گیرنده های سوپر هترودین که در ادامه به بررسی ومقایسه آنها خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: رادار، فرستنده، مگنترون، گیرنده، سوپرهترودین

نام نویسنده: محمد محمدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید