امروز برابر است با :23 تیر 1403

فاصله یابی خطا درخطوط ترکیبی -هوایی/کابلی- به کمک شبکه عصبی

Title: فاصله یابی خطا درخطوط ترکیبی -هوایی/کابلی- به کمک شبکه عصبی
Authors: Javad Sadeh جواد ساده Hamid Afradi حمید افرادی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: تعیین محل حفاظت سیستمهای قدرت خطوط انتقال ترکیبی فاصله یابی خطا شبکه عصبی مصنوعی الگوریتم آموزش پس انتشار خطا

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید