امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

عملكرد بهینه موتور سنكرون آهنربای دایم درونی توسط كنترل برداری ولتاژ

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: صادق واعظ زاده- علیرضا پیمان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید