امروز برابر است با :28 تیر 1403

طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با زادیاتورهای وله ای قابل انعطاف

Title: طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با زادیاتورهای وله ای قابل انعطاف
Authors: Seyyed Jamaloldin Mousavi سیدجمال الدین موسوی Sulmaz Farzaneh سولماز فرزانه
Organization: موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران-زنجان Iran-Transfo Co.
Keywords: ترانسفورماتور طرح هرمتیک وله ای مقایسه ابعادی مقایسه وزنی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید