امروز برابر است با :30 خرداد 1403

طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی وتحلیل حساسیت بر روی ابعاد و …

Title: طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای آبی وتحلیل حساسیت بر روی ابعاد وپارامترهای آن
Authors: Mohammad Reza Besmi محمدرضا بسمی Maryam Bahramgiri مریم بهرامگیری Mojtaba Babaee مجتبی بابایی
Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران
Keywords: موتور سوئیچ رلوکتانس Switched Reluctance Motor روش مسیرهای شار مغناطیسی Magnetic Flux Tubes Method تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis روش المان محدود Finite Element Method

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید