امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

طراحی یک سیستم کنترل مناسب برای مبدل دی سی/دی سی رابط دو میکروشبکه دی سی

Title: طراحی یک سیستم کنترل مناسب برای مبدل دی سی/دی سی رابط دو میکروشبکه دی سی
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Mehrdad Abedi مهرداد عابدی Reza Norouzian رضا نوروزیان Michael Mahmoodi میشل محمودی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: میکروشبکه DC DC Microgrid تولید پراکنده Distributed Generation کنترل شیب افقی ولتاژ Droop Control کنترل هیسترزیسی جریان Hsteresis Current Control

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید