طراحی یك فیلتر خازن سوییچ شونده ی ولتاژ پایین با تكنیك Switched-Opamp


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: روح الله عاشق- خلیل مافی نژاد


دیدگاهتان را بنویسید