امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی چند كنترل كننده مقاوم سیستم حلقه اسكن جستجوگر

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مهدی امینی- محمد رضا جاهد مطلق

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید