امروز برابر است با :31 فروردین 1403

طراحی و پیشنهاد روش پیاده سازی الگوریتم ضد چف

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: غلامرضا عسكری- حمید سعیدی سورك- جواد اخلاقی بوزانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید