امروز برابر است با :29 خرداد 1403

طراحی و مدلسازی شیرکنترلی باخاصیت جریان مشخص جهت کاربرد درمسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی

Title: طراحی و مدلسازی شیرکنترلی باخاصیت جریان مشخص جهت کاربرد درمسیر آب تغذیه بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی
Authors: Farhad Khosravi فرهاد خسروی Amirhossein Hamedanian امیرحسین همدانیان Ali Siami علی صیامی Sina Salemi سینا سالمی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: شیرکنترلی خاصیت جریان مکانیک سیالات محاسباتی منحنی عملکرد

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Power Generation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید