امروز برابر است با :30 خرداد 1403

طراحی و شبیه سازی لینك نوری DWDM با 32 كانال 2.5Gbps و به طول 1000km

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی امامی- علی پور اسلامی- عباس ظریفكار

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید