طراحی و ساخت منبع تغذیه شارژ كننده خازنی C.C.P.S به روش رزنانسی موازی با جریان سینوسی با دامنه ثابت


طراحی و ساخت منبع تغذیه شارژ كننده خازنی C.C.P.S به روش رزنانسی موازی با جریان سینوسی با دامنه ثابت و كنترل PWM
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بابك كاظمی- مهرداد فرمان آرا- شاهرخ فرهنگی


دیدگاهتان را بنویسید