امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی و ساخت مدار كنترل كننده PI جهت كنترل موقعیت موتور سروو و تنظیم ضرایب آن توسط الگوریتم ژنتیك

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بابك عنایتی- بهزاد میرزائیان- فرید شیخ الاسلام

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید