امروز برابر است با :28 تیر 1403

طراحی و ساخت مبدل های آكوستیكی فركانس پائین با استفاده از تكنیك های جرم گذاری تركیبی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: رضا مردانی- محمد امیر فلاح- سعید خادمی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید