امروز برابر است با :24 خرداد 1403

طراحی و ساخت دمپرتی دی دی باهدف رفع معضلات خطوط انتقال نیرودربرابر پدیده گالوپینگ

Title: طراحی و ساخت دمپرتی دی دی باهدف رفع معضلات خطوط انتقال نیرودربرابر پدیده گالوپینگ
Authors: Masoud Asayesh مسعود آسایش Behnam Alamdoust بهنام علم دوست Mohammad Reza Shariati محمدرضا شریعتی Seyyed Jamaleddin Vaseie سیدجمال الدین واسعی Pejman Khazaee پژمان خزایی Naser Yazdabadi ناصر یزدآبادی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: گالوپینگ دمپرهای پیچشی ضدگالوپینگ تی دی دی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید