امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

طراحی و ساخت دستگاه نمایش و ضبط طولانی مدت انقباضات شكمی مادران باردار

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد رضا یوسفی نجف آبادی – بهنام باستانی – حمید ابریشمی مقدم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید