امروز برابر است با :3 مرداد 1403

طراحی و ساخت حسگر الكترواپتیكی ترانسفورماتور ولتاژ نوری با پیكر بندی و ساختار جدید

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مرتضی مظفری- سید محمد فیروزآبادی-امیر گودرزی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید