امروز برابر است با :28 تیر 1403

طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد فرشاد – حبیب رجبی مشهدی- جواد ساده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید