امروز برابر است با :4 خرداد 1403

طراحی و بهینه سازی سیستم تعلیق الكترومغناطیسی برای كاربردهای كششی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: حسین ایمانی عینی- صادق واعظ زاده

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید